Мэдээ

БАРУУН ЧИГЛЭЛИЙН АВТОЗАМЫН "ЭМЭЭЛТ ПОСТ " ДЭЭР 24-Н ЦАГААР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

БАРУУН ЧИГЛЭЛИЙН АВТОЗАМЫН "ЭМЭЭЛТ ПОСТ " ДЭЭР 24-Н ЦАГААР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээний үйл ажиллагаанд тавигдах тусгай нөхцөл, шаардлага

Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээний үйл ажиллагаанд тавигдах тусгай нөхцөл, шаардлага

Зөвлөгөө

Ковид-19!!! 2 цаг тутам 10-20 минут агаар сэлгэлт хийгээрэй.

Байгууллагын бүтэц

Байгууллагын бүтэц

Алсын хараа, зорилго, зорилт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТ ХОРООНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, АЛСЫН ХАРАА